Jelle Piepenbrock

Simon over Jelle:

Jelle wil alles om zich heen begrijpen. Door zijn brede interesse overstijgt hij het gebied van Genetica met onderwerpen uit Berekenbaarheid, Game Theory, Statistiek, (Quantum) Natuurkunde en linkt deze velden aan elkaar.

Vaak is de conclusie dat meerdere vakgebieden hetzelfde doen, in andere terminologie, waardoor een hele berg onderzoek voor andere problemen toepasbaar wordt. Daarnaast is Jelle sociaal en actief.

Zijn vrije tijd gaat onder andere op aan zeilen, salsa en science fiction.